GMRV Publications

Report from the summer school on Deformable Models

Susana Mata, Ida-Maria Sintorn, Erik Vidholm
Sammanställning av labrapporter fran sommarkursen I Deformerbara modeller - Aug. 2004

BibTex references

@Article\{MSV04,
 author    = "Mata, Susana and Sintorn, Ida-Maria and Vidholm, Erik",
 title    = "Report from the summer school on Deformable Models",
 journal   = "Sammanställning av labrapporter fran sommarkursen I Deformerbara modeller",
 month    = "Aug.",
 year     = "2004",
 url     = "http://gmrv.es/Publications/2004/MSV04"
}

Other publications in the database

» Susana Mata
» Ida-Maria Sintorn